Zostup z Jarabej skaly k Medovej babe © hiking.sk & autor