Zostupový žľab do Hučiakov, vpravo Úplazy © hiking.sk & autor