Zostupový chodník v nižších častiach © hiking.sk & autor