Zostupový chodník z kóty 1560 m cez Dlhý grúň © hiking.sk & autor