Zrejme bývalá horáreň (dolina potoka Javorinka) © hiking.sk & autor