Zvalená rozhľadňa na Stávku v Laboreckej vrchovine © hiking.sk & autor