Zvedavé kravky smerom na Žibritov, k čiastočnému bodu Diely © hiking.sk & autor