Zvyšky kaplnky pre pocestných z roku 1492 v areáli cintorína © hiking.sk & autor