klad listov a ďalšie informácie o mape © hiking.sk & autor