pohľad z Vápča na Hrubú Zliezajňu, v diaľke Strážov © hiking.sk & autor