použitie dezinfekcie na báze jódu bol omyl výletu © hiking.sk & autor