smrečinou do Čičmianskej doliny © hiking.sk & autor