ukážka vodnej erózie v závere dolinky © hiking.sk & autor