v sedle Vrchpodžiar - v lese ukryté Horné Diery, vpravo Poludňové skaly a Veľký Rozsutec © hiking.sk & autor