zľava doprava je hrebeň od Spádika po Godšinovú © hiking.sk & autor