z Prielomu do Litvorovej kotliny © hiking.sk & autor