zarasteným priesekom z Malého Kľaku © hiking.sk & autor