Túra

Cez Javorie a Ostrôžky

29.11.06
Keď napadne prvý sneh, takmer vždy okamžite všetko nechám tak, zbalím si ruksak a najbližším spojom vyrážam do hôr. Tak tomu bolo aj začiatkom decembra roku 2005, keď som za prvým snehom vyrazil do Ostrôžok a Javoria. V pláne som mal okrem prechodu pohorí po trase Rudnej magistrály aj návštevu lokality bývalej protitureckej pevnosti v Sáse a výstup na Ostrôžku a Plutov vrch, ktoré ležia mimo značených chodníkov neďaleko Sliačskej Podpoľany.

Trasa

Sása – Zaježová – Rimáň – Blýskavica – Ďurovie vrch – sedlo Stará Huta – Sliačska Podpoľana – Plutov vrch – Packov vrch – Kriváň (väčšina trasy prechádza Rudnou magistrálou)

Javorie

Ešte pred vlastným opisom trasy chcem venovať pár slov pohoriu Javorie. Podobne ako vo Vihorlatských a Levočských vrchoch, aj tu podstatnú časť územia zaberá VVP (vojenský výcvikový priestor). Starší turisti ho budú určite poznať pod menom Lešť alebo Oremov laz. Z tohto dôvodu vedú tur. značené trasy len v jeho severnej časti. Pohorie má stratovulkanickú štruktúru, pôvodne zarovnaný povrch bol rozčlenený eróznou činnosťou vodných tokov. Charakter horskej krajiny silne, ale citlivo pozmenil človek. Vzniklo tu typické roztrúsené lazové osídlenie. Najvyšším bodom pohoria je vrch Javorie (1044 m n. m.).

Štart v Sáse

Z autobusu vystupujem v centre obce Sása. Ranný chlad ma dokonale preberá. Keďže som fanúšikom histórie a fortifikačných stavieb, nenechám si tu ujsť návštevu dvoch lokalít tohto charakteru. Ide o opevnený románsky kostol – pevnosť a hradný kaštieľ. Lokality sa nachádzajú v západnej časti obce, vedie k nim červená značka. Kostol s mohutným valovým a kamenným opevnením spoznáte ľahko. Zato na mieste hradného kaštieľa je k videniu už len veľmi málo. Ten stál v SZ cípe cintorína, ktorý sa nachádza asi 100 m na západ od kostola.

Zaježová

Vraciam sa späť do centra obce. Pri zastávke SAD je tur. smerovník, východisko do Sáskej doliny a ďalej do obce Zaježová. Viesť ma bude červená značka – Rudná magistrála. Mnohým turistom nebude tento úsek veľmi po chuti, lebo vedie po spevnenej ceste. No krása okolitej prírody to všetko vynahradí. Musím prejsť okolo poľnohospodárskeho družstva, aby som sa dostal na rozsiahle lúky. Tu sa na chvíľu zastavím a prezriem si na západe panorámu Štiavnických vrchov. Prechádzam riedkym lesom, plnom zaujímavo pokrútených stromov. Listy ešte hrajú všetkými farbami. Ani sa nenazdám, les zhustne, údolie sa zúži a som v Sáskej doline, na čo ma upozorní aj tur. smerovník. Za dolinou ma vítajú prvé domy roztrúseného osídlenia obce Zaježová a výhľad na hradbu okolitých vrchov. Jasne identifikujem dominanty tohto kraja, vrchy Javorie a Priečne bralo. Po necelých 2 km stojím v centre obce. No pozor! Nie je centrum ako centrum. Tu ho predstavuje len budova obecného úradu, zastávka SAD, pár domov a tur. smerovník. Búdka pri zastávke sa dá použiť ako núdzový úkryt.

Rimáň a Blýskavica

Dlho sa tu nezdržím, prechádzam okolo obchodu (otvorený len v prac. dni) aby som po ďalšom kilometri odbočil z asfaltky na poľnú cestu. Míňam laz Podrimáň, kde ma veľmi hlasno víta svorka psov. Našťastie ma len zdvorilo očuchajú a nechajú v pokoji napredovať. Čaká ma stúpanie malými poľami. Upozorňujem, treba sa dívať okolo seba. Pohľady na okolitú krajinu sú veľmi pekné. Vstupujem do smrekového lesa, stúpanie sa zmierňuje. Prichádzam na okraj lúky. V jej strede sa nachádza laz Rimáň. Tu sa trochu viac zdržím. Má to na svedomí zas moja záľuba v stredovekých opevnených stavbách. Ešte začiatkom 20. stor. tu bol archeológmi objavený zemepanský opevnený dvorec z 13. - 14. stor. Hádam vari len najstaršia obyvateľka lazu mi vie ukázať, kde vtedy archeológovia kopali. Dnes na povrchu zeme nič nenasvedčuje, že tam stával panský dvorec. Pekne sa rozlúčim a poberám sa ďalej. Krížom cez zasneženú lúku prichádzam k rázcestiu Polomy. Kto chce vystúpiť na najvyšší bod pohoria – vrch Javorie, tomu odporúčam výstup práve odtiaľto. Treba ísť cestou južným smerom až na hrebeň (pozor, hrebeň tvorí hranicu VVP). Tu sa stočiť na východ a pokračovať hrebeňom až na vrchol (bez výhľadu).
Od rázcestia Polomy značka vedie mladým lesom a lúkou (výhľady na východ), až nad malú osadu Blýskavica. Víta ma zas brechot psov. Tentokrát sú však za plotmi, či na reťaziach. Jeden dedko si ma premeriava. Akosi nechápe, kde som sa tu nabral.

Masívom Ďurovie vrchu

Za osadou sa terén dosť mení. Predo mnou sa týči masív Makytovej a Ďurovie vrchu. Snehu pribúda, obúvam si snežnice. Takto vyzbrojený zdolávam stúpanie na vrchol Makytovej. Odtiaľto značka vedie po plochom hrebeni až na vrchol Ďurovie vrchu. Prechádzam okrajom zasnežených lúk s parádnymi pohľadmi na juhovýchod. Snažím sa identifikovať miesta, ktoré som už v minulosti navštívil. Na vrchole oddychujem a hlavne fotím. Blízke okolie ma natoľko nadchlo, že ho musím ešte niekedy navštíviť! Z vrcholu sa ide striedavo lesom, lúkami, stále v peknej prírodnej scenérii. Pred Červeňákovým vrchom vstupujem do lesa. Krátky výšvih a stojím na vrchole. Hlt pálenky ma rozohreje a tak pospevujúc si beťársku pesničku zostupujem lesom až do sedla Stará Huta.

Dobrí ľudia zo sedla Stará Huta

V sedle prichádzam k zastávke autobusu, kde je tur. smerovník. Na okolitých lúkach sa mienim utáboriť. Ešte predtým si chcem ale vypýtať v neďalekom dome vodu. Z komína sa dymí, čo je znak, že je gazda doma. Moju návštevu ohlasuje hlasný brechot dvoch statných čuvačov. Vo dverách sa objaví gazda. Pochválen buď Ježiš Kristus, pozdravím sa. Gazda ma pozve dnu. Po otázkach, čo tu robím a čo chcem, ma upozorňuje, že autobus do Zvolena je zrušený, tak kde chcem prespať? Keď mu poviem, že v sedle na lúke, neveriacky krúti hlavou. Ponúknem ho cigaretou a tak spolu fajčiac naraz veľmi rozhodne povie. Nie, nenecháme ťa spať vonku, budeš spať u mňa! Snažím sa mu oponovať, veď mám stan, spacák. On však rozhodne trvá na svojom. Aj gazdiná už behá okolo sporáka a hotuje mi večeru. Nakoniec ich pozvanie príjímam. Ráno sa budím v teplej perine. Z kuchyne až sem cítiť vôňu praženice so slaninou. Rýchlo vstanem. Gazda ma hneď usádza k stolu, gazdiná kladie predo mňa pravé gazdovské raňajky. Na rozlúčku si pripijeme pálenkou a už aj stojím na zastávke pri tur. smerovníku. Som dojatý, predsa len v horách ešte stále žijú dobrí ľudia... Ďakujem!

Ostrôžky

Pohorie Ostrôžky má charakter náhornej planiny. Hlboko zarezané doliny ho rozčlenili na menšie celky. Na strmých svahoch sa zachovali pôvodné lesy, ostatné územie je zväčša odlesnené, osídlenie má charakter lazov a samôt. Nachádza sa tu viacero minerálnych prameňov. Najvyšším vrchom je Ostrôžka (877 m. n. m.). Na rozdiel od Javoria, je tu hustejšia sieť turistických chodníkov.

Plutov vrch

Zo sedla Stará Huta pokračujem lesom až do osady Sliačska Podpoľana. Odtiaľto sa dá veľmi pohodlne cez lúky vystúpiť na najvyšší vrch Ostrôžok, Ostrôžku. Ten však neposkytuje žiaden výhľad. Na konci osady je prameň, ale ten je momentálne spútaný ľadom. Lesným chodníkom obchádzam Ostrôžku, prejdem viacerými lúkami až k asfaltovej ceste vedúcej sem z Podkriváňa. Za 15 min. sa už nachádzam pri tur. smerovníku Plutov vrch. Keďže je na mape vyznačený výhľad, neznačkovaným chodníkom vystúpim na jeho plochý odlesnený vrchol. Neverím vlastným očiam! Na severe mohutná Poľana, na juhu planiny s vrchom Bralce nad Ábelovou, na východe rozložitý Javor, na západe Ďurovie vrch a Javorie. Pre tento ozaj krásny výhľad osobne odporúčam každému turistovi sem odbočiť.

Cez lazy do Kriváňa

Z Plutovho vrchu zostupujem strmým svahom až k asfaltovej ceste do Kriváňa. Ako klesám, snehu ubúda. Stále pred sebou vidím majestátnu Poľanu. Pohľad na ňu ma bude sprevádzať až takmer na záver túry. Značka v týchto miestach vedie prevažne poľami, prejdem viacerými lazmi až k rázcestiu Packov vrch. Rudná magistrála odtiaľto pokračuje do rázovitého mestečka Detva. Ja sa nechávam zlákať modrou značkou, ktorá vedie zaujímavejším terénom, cez viaceré výhľadové body až do obce Kriváň. Z viacerých miest po ceste vidím pekne vrchy Javor a Ostrôžku. Citlivo zasadené lazy len dotvárajú krajinnú scenériu. Od lazu Lalíkovci vystúpim k rázcestiu Kajlov vrch. Sprava sa pripája žltá značka z Podkriváňa. Ostávam verný modrej. Tá akoby sa mi chcela zavďačiť, dovedie ma na posledný výhľadový bod trasy. Sadnem si na peň, urobím posledné fotky a už aj zostupujem do obce Kriváň. Na železničnej stanici si dám záverečné pivko, čím symbolicky zakončím svoje putovanie týmto krásnym krajom.

Diskusia
Cez Javorie a Ostrôžky 15/07/09 18:10 9 príspevkov
Najnovšie články autora
 
Túra Hriňová – Látky – Sihla – Čierny Balog Keď som sa začal v mladosti venovať turistike, nikdy som rovnakú trasu nešiel dvakrát. Teraz, keď na chrbte nosím viac než päť krížikov, sa opäť vraciam k svojim turistickým začiatkom. Znovu si prechádzam viaceré atraktívne trasy, ktoré som v minulosti absolvoval. Samozrejme sa ich snažím prejsť v inom ročnom období, ako som ich išiel. Jednou z takýchto túr je dvojdňový prechod po Sihlianskej planine z Hriňovej do Dobroča, časti Čierneho Balogu. Takže po dvadsiatich piatich rokoch znovu vyrážam a zároveň vás pozývam, prečítať si opis môjho putovania. 14/08/17 Anton Zahradník Veporské vrchy
Prístrešok Kaňova jama V lete minulého roku som sa v rámci veľkého letného vandra zatúlal do Oravskej Magury. Lákal ma tu dlhý výbežok hrebeňa, vybiehajúci z mohutného vrchu Príslopec a končiaci nad obcou Lokca. Časť tohoto bočného hrebeňa som v zime roku 1995 na bežkách prešiel, ale celý jeho prechod som absolvoval až teraz. V tých časoch tu nestáli žiadne objekty, kde by sa dalo ukryť pred búrkou alebo núdzovo prenocovať. Situácia sa do dnešných dní výrazne zmenila, a tak v tomto priestore turista nájde hneď niekoľko stavieb, kde sa dá prečkať nepohoda alebo núdzovo zabivakovať. 05/08/17 Anton Zahradník Oravská Magura
Túra Vlčinec, Sokol a hrad Košeca V piatok, sediac za počítačom, pozorne sledujem predpoveď počasia. V sobotu má na celom Slovensku pršať, no v nedeľu bude podľa meteorológov počasie oblačné a prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Preto plánovaný dvojdňový vander v Slovenskom rudohorí strategicky vymením za jednodňovú túru v Strážovských vrchoch. Tu ma dlho lákali vrchy Vlčinec a Sokol. Oba sa ako dvojičky týčia nad dolinou Porubského potoka a spolu z neďalekým Vápčom tvoria dominanty okolia. Ich prechod spojím s návštevou neďaleko stojacich skromných pozostatkov hradu Košeca. 26/07/17 Anton Zahradník Strážovské vrchy
Najnovšie články na titulke
 
Túra Krajné – Veľký Plešivec – Vaďovce – Višňové Po návrate z rozpálenej, skalnatej, horiacej a často bezstromovej Čiernej Hory som zatúžil po túlaní po nízkych kopcoch v tieni stromov. Zároveň som si tak mohol vyškrtnúť posledných päť kopcov z Malých Karpát medzi Jablonicou a Novým Mestom nad Váhom, ktoré som ešte nenavštívil. V piatok po práci som docestoval k rodine v Krakovanoch, pospomínal si na detstvo a ráno v sobotu ma autobus o 6.32 h odviezol do Krajného. dnes Miroslav Svítek Malé Karpaty
Pozvánka 15 rokov HIKING.SK – stretnutie v Račkovej doline V tomto roku HIKING.SK oslavuje už 15 rokov svojho fungovania. Za tento čas sa na našich stránkach uverejnilo mnoho úžasných túr a sprievodných príbehov, ktoré priniesli informácie a potešenie tisíckam čitateľov. Tiež sa nám podarilo sprevádzkovať obľúbenú turistickú mapu a vyhľadávač turistických trás. Radi by sme 15. narodeniny oslávili spolu s vami, preto vás pozývame na jesenné narodeninové stretnutie do Račkovej doliny, kde sme mali podobnú akciu už v roku 2006. 13/09/17 Redakcia Hiking akcie
Ferrata Dolomity - výstup na Sas Rigais Do Dolomitov prichádzame na konci augusta 2014 takmer na záver nášho pobytu Nemecko – Lichtenštajnsko – Švajčiarsko – Taliansko. Ako prvý výlet plánujeme výstup na trojtisícovku Sas Rigais v skupine Puez/Odle. Vytipovala som si ju aj kvôli keške nad 3000 m aj kvôli krásnemu nástupu lúkami, ktoré mám veľmi rada. včera Andrea Morongová Svet

 
 
 
Verzia pre tlač
 • text  fakty  fotky  
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Cez Javorie a Ostrôžky 15/07/09 18:10 9 príspevkov
Fakty
 • Pohoria
  • Javorie, Ostrôžky
 • Počet dní
  • 2
 • Trasa
 • Nadmorská výška
  • max: 933 m n. m.
  • min: 395 m n. m.
 • Prevýšenia
  • stúpanie: 905 m
  • klesanie: 921 m
 • Vzdialenosť
  • 32,7 km
 • Náročnosť
  • 2
 • Ročné obdobie
  • zima
 • Dátum túry
  • 01.12.2005
 • Štart trasy
  • šírka: 48.4356 ° SŠ
   dĺžka: 19.1323 ° VD
   » Mapa
 • Koniec trasy
  • šírka: 48.5289 ° SŠ
   dĺžka: 19.4455 ° VD
   » Mapa
 • 1. nocľah
  • šírka: 48.48872 ° SŠ
   dĺžka: 19.35276 ° VD
   » Mapa
 • Nocovanie
  • Trasa sa dá prejsť aj za 1 deň, v prípade dvojdňovej varianty odporúčam táboriť v sedle Stará Huta
 • Voda
  • V každom obývanom laze vám ju ochotne naberú, prameň na konci osady Sliačska Podpoľana
 • Mapa
  • VKU 145 Javorie, Ostrôžky
 • Doprava
  • SAD Sása, ŽSR, SAD Kriváň
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
Práve nás číta 1123 ľudí
0.5 (0.12)