Rada

Čo má perie, všetko letí – detailne o páperovej výbave

31.07.19
Používanie peria pri výrobe outdoorového vybavenia je dlhodobou záležitosťou. Perie spolu s kožušinou tvorilo základ pre vybavenie polárnikov, horolezcov a iných výprav do krajín mrazu a snehu. Dodnes je perie najlepšou „výplňou“ teplého oblečenia, ale hlavne spacích vakov, kde zabezpečuje dostatok izolácie (tepla) i pri najextrémnejších podmienkach. Orientovať sa v tom, aké perie tvorí náplň vášho spacáka, či oblečenia, by mohol pomôcť môj text. Rovnako by vám mohol pomôcť pri výbere či nákupe nového vybavenia.

Uvedené informácie pochádzajú z európskeho IDFL (International Down and Feathers Laboratory and Institute) a amerického IDFB (Burea), čo by sa dalo voľne preložiť ako Medzinárodné testovacie laboratórium a inštitút pre páperie (prachové perie) a perie, čo sú dve inštitúcie, ktoré majú hlavné slovo v problematike. Z laboratória pochádza európska norma 12310, ktorá je smerodajná pre určovanie kvality peria. Zistil som tiež, že perie je veľmi dobre obchodovateľná komodita a jeho význam ako aj objem spracovaného peria podstatne rastie. Rastúci dopyt po perí je v poslednom čase krytý hlavne trhom s kvalitným čínskym perím, ktoré v spojení s lacnou pracovnou silou sa dostáva i k nám, či už vo forme peria alebo hotových výrobkov - spacákov a oblečenia.

V prvom rade by som chcel informovať, že pre výrobu sa perie rozdeľuje na nasledovné druhy:

DOWN = prachové perie (pozor - nejedná sa o prach z peria) po slovensky – páperie, sem patrí aj tzv. Nestling Down, čo je páperie z mláďat, ktoré pelichajú a ich „páperie“ zostáva v hniezdach.

CLUSTERS = chumáčiky, vločky páperia - sú rovnocenné s páperím a tiež sa označujú ako Down a spoločne zmiešané s Plumage sa označujú ako ako Down Clusters.

FEATHERS = pierka.

PLUMAGE = perie z páračiek (zrejme).

Pri popise náplne sa uvádza pomer páperia (Down+Clusters) ku pierkam (Feathers) napr. 90/10. Zatiaľ čo páperie (down clusters) je hlavným nositeľom tepla (izolácie), pierka svojou pružnosťou pomáhajú zmesi rozpínať sa a vytvárať tzv. LOFT, čo je slangové pomenovanie veličiny FILL VOLUME (plniaci objem).

Existujú aj iné časti, ktoré sa môžu vyskytovať v náplni ako napr. brčká - stonky, prach, bežná nečistota a pod., ale pre základ postačia štyri uvedené druhy.

Pre výrobu sa používa takmer výhradne perie z vodných vtákov, t. j. z husí a kačiek, ale môže sa stať, že vo výrobku je časť peria z kurčiat. Americká norma povoľuje 2 % páperia alebo 5 % pierok z kurčiat v obsahu. Ak je obsah väčší, musí byť na etikete uvedený ako percento tzv. LANDFOWL - čo je názov pre peria z kurčiat. Európska norma popisuje obsah tohto peria na etikete ako „iné častice“ (other elements) s tým, že náplň nemôže byť označená ako „1. class“ a ani ako „New“. Obsah kuracieho peria nad 10 % musí byť avizovaný na etikete. Kuracie perie má nízku plnivosť a veľmi slabé izolačné schopnosti.

Perie z kačíc použité vo výrobkoch, nedosahuje taktiež vlastnosti husacieho peria a naviac má veľmi nepríjemný zápach (napr. po zvlhnutí či namočení), ktorého sa veľmi ťažko zbavuje. Výnimkou je iba perie z kajky, ktoré je najkvalitnejšie perie. Získava sa odoberaním podstielky vajec z kajčích hniezd. Je neuveriteľne drahé a jeho ročná produkcia je veľmi malá.

Označenie DOWN na etiketách znamená že v:

 1. EU - okrem horeuvedeného, môže obsahovať 5 % brčiek (pier)
 2. USA - musí obsahovať 75 % materiálu Down Cluster
 3. Japonsku - je povolená 5 % tolerancia iného materiálu.

Plniaca zmes označovaná ako DOWN CLUSTER je takto presne definovaná: Skupina komponentov: down, nestling down a plumage. Všetko ostatné je neprípustné.

FILL POWER - plnivosť

Fill power je schopnosť peria znovu získať po stlačení pôvodný objem.

Pri meraní plnivosti (ďalej len FP) sa perie pred testom vždy upravuje na štandardné podmienky v tzv. Condition Box, čo je komora, v ktorej je perie 3 - 5 dní premiešavané a prevzdušňované vzduchom s teplotou 20 °C a pri vlhkosti 65 %, čo je tzv. „normálne prostredie“ a samotná vlhkosť peria sa pri tom stabilizuje na 13 %. Pre samotné testovanie sa používajú tieto metódy:

 1. Európska - 30 g zmesi je dané do valca (Lorch) a opakovane je stlačené predpísaným tlakom a po každom uvoľnení je meraná horná úroveň peria vo valci v mm.
 2. Škandinávska - používa sa len 20 g zmesi v iných valcoch, postup je rovnaký, udáva sa v mm.
 3. Americká - používa sa 1 unca (oz) = 28,4 g zmesi a rovnakou metódou sa meria v CUIN (kubický inch = 2,54 cm³).
 4. Japonská - 30 g zmesi je stláčané 120 g závažím, čo je viac ako v prvých troch metódach a udáva sa v cm.

Aj keď výsledky (okrem USA) metód sú v cm a mm, takmer všade sa používa a udáva americká terminológia a to oz / cuin. Výsledky neamerických testov sa prepočítavajú do týchto hodnôt. Samotný rozdiel medzi testovaním (bez prepočítavania) v USA a EÚ je veľmi malý. Pri materiále do 400 cuin vychádzajú námery EÚ normy vyššie o 1 - 3 %, pri materiáloch nad 600 cuin je EÚ norma nižšia o 1 - 4 %.

1. Perový spacák s celkovou hmotnosťou 0,95 kg. Celková náplň 450 g peria z kačky 90/10 a s hodnotou 500 cuin, 4 mesiace starý 2. Spacák plnený vláknom Polarguard 3D 3 x 90 g/ m2, s hmotnosťou 1,9 kg, 4 roky starý. Približne rovnaký loft ako č. 1. 3. Starý spacák plnený neznámym umelým vláknom, t. č. už takmer úplne bez loftu.

Metódy pre obnovenie plnivosti (FP)

Pretože väčšina peria, ale aj hotových výrobkov (spacáky, bundy atď.) je dodávaná zo zámoria a to hlavne z Číny, pri transporte je perie lisované do balíkov a výrobky tam ušité sú tiež dodávané silne stlačené. Perie takto stráca svoju FP a preto bolo vyvinuté niekoľko metód na prinavrátenie FP.

 1. Tumble Air Dry Condition - perie je v bubne sušičky prevaľované pri teplote 60 °C a výrobky pri teplote, ktorá nepoškodí materiálu, z ktorého sú ušité (30 - 40 °C).
 2. Water Rise Condition - výrobok sa operie v bubnovej práčke len v teplej vode bez detergentov na normálny program a potom sa suší v sušičke ako v bode 1. Používa sa hlavne na spacáky a bundy dlhodobo stlačené pri transporte a skladovaní. Sušička musí mať veľký bubon, aby sa spacák v ňom prevaľoval.
 3. Steam Condition - je nová japonská metóda (schválená od júna 2006), pri ktorej je perie preháňané parou. Je to časovo najkratšia metóda s veľkým efektom bez umelého navýšenia FP.

Samozrejme, že efekt opätovného nárastu FP závisí aj od kvality zmesi. Perie s vysokým obsahom prachu a nečistôt síce zvýši svoju FP po úpravách, ale je to len na veľmi krátku dobu.

Výsledky po úprave metódou Tumble Air Dry a Water Rise metódou

Produkt Váha pred úpravou Po Tumble Air Dry Nárast Po Water Rise Nárast
Perie vyrobené v USA 600 600 0 % 605 1 %
Perie z Číny 570 630 11 % 640 12 %
Spacák z Číny do USA 440 540 23 % 590 34 %
Spacák z Číny do EÚ 430 550 28 % 640 44 %
Vesta z Číny do USA 500 570 14 % 650 30 %

Z uvedenej tabuľky je vidieť veľký negatívny vplyv zlisovania peria do balíkov a stlačenia výrobkov počas transportu loďou. Nezlisované perie vyrobené v USA ani po obidvoch metódach nezmenilo svoj FP. Naopak, pri lisovanom perí a hlavne výrobkov „narástla“ FP až o 44 %.

Prikladám ešte porovnávaciu tabuľku výsledkov úpravy peria pri meraní FP metódou USA a metódou EÚ.

Dvojdňový test a trojdňový test

Perie po procedúre USA USA
Condition Box 465 470 510 510
Tumble Air Dry 530 540 570 575
Water Rise 545 555 625 620

V marci 2004 vyšiel v nemeckom časopise ALPIN test 13 spacákov (perových) určených pre teploty od –15 ° do –20 °C. Výsledok sa dal zhrnúť do vety: Kúpte si teplejší spacák než teoreticky potrebujete. Pretože išlo o výrobcov s atestom peria od IDFL, boli urobené dodatočné testy peria na FP. Bolo konštatované, že i keď bolo spoľahlivo potvrdené použité atestované perie, po výrobe spacáku sa FP znížil, i keď nie dramaticky. Teplotná potreba je stále ovplyvňovaná množstvom subjektívnych veličín ako napr.: priepustnosť látky, prevedenie komôr, vlhkosť prostredia a vlhkosť peria, potivosť užívateľa, vietor, zimomravosť atď. Nie vždy je dôležitým ukazovateľom len tzv. loft, čo je zaužívané pomenovanie pre Fill Volume - teda objem, ktorý dokáže zmes zaujať. Loft môže vytvoriť aj zmes s veľkým perím, ktoré dokáže „nafúknuť“ objem spacáku. Veľmi dôležitá je „hustota“ náplne, pretože ovplyvňuje cirkuláciu vzduchu v izolačnej vrstve. Veľký „loft“ dosiahne aj nafukovacie lehátko, ale tepelnú izoláciu nemá takmer žiadnu. Preto bola vypracovaná nová metodika, ktorá na figuríne meria tepelné určenie, či skôr schopnosť izolácie spacáku za určitých štandardných podmienok. Samozrejme, že tým nezanikne subjektívny pocit, pretože každý sme iný, ale urobí to akúsi vodiacu čiaru, od ktorej sa pri kúpe spacáku môžeme odraziť.

Vzorec prepočtu (cuin/oz (kubický inch/unca) na litre a cm³.) Hodnota cuin x 0,546 = liter / kg

Príklad: Ak máte deklarovanú plnivosť peria 550 cuin a výrobca uvádza, že hmotnosť použitého peria je 1 kg, zaujme perie v nestlačenom stave objem 300 l. Pokiaľ je peria v spacáku iba 0,5 kg jeho objem je 150 litrov. Pozor - je to objem v laboratórnych podmienkach. Hodnota cuin x 16,38 = cm³ / 30 g.

Príklad: Znamená to že pri uvádzanej hodnote plnivosti peria 550 cuin zaujme 30 g peria objem 9 009 cm³ (asi 9 litrov).

Samozrejme, že v praxi je to ovplyvnené obmedzením rozpínavosti peria dané veľkosťou komôr a spomenutou potrebou „hustoty“ náplne. Perie musí byť čiastočne „stlačené" v spacáku aj preto, aby sa zabránilo jeho presýpaniu v komorách. Ale to je téma pre výrobcov a tam sa nechcem dostať.

V súvislosti s rozvíjajúcim sa obchodom s perím, sa vyvíjajú rôzne metódy pre úpravu peria a to či už za účelom odstránenia nasiakavosti vlhka alebo eliminovanie alergických účinkov na citlivých zákazníkov. Pretože o úpravách nemám znalosti a ani nepoznám pramene, nemôžem o nich podrobne informovať. Záverom ešte jedna informácia - pokiaľ má výrobok označenie „Couché“, je naplnený starým - použitým (second hand) perím. Takýto výrobok veľmi rýchlo stráca „loft“ a tým aj izolačné vlastnosti.

Uvádzam ešte, že nepracujem v branži a všetky uvedené informácie som získal z Internetu.

Ako kuriozitu spomeniem moju prvú skúsenosť s perovým spacákom. Ten som si kúpil za peniaze z prázdninovej brigády v rokoch 1963-1964. Stál 380,- Kčs a bola to pre mňa v tom čase úplná bomba. Bol koniec mrazivým nociam pod dekou. S obľubou sme spacáky prezentovali ako páperové a vzorne sme sa o ne starali. Mysleli sme si, že práve to je dôvod, prečo sú stále pekne „načechrané“ (loft). Mal som ho hádam 20 - 25 rokov a odložil som ho, až keď sa látka začala rozpadať a perie sa sypalo von. A až vtedy som zistil, že náplň je vytvorená z nahrubo NASEKANÉHO peria, ktoré práve preto že bolo aj s brčkami – stonkami, držalo tak dlho svoj bezchybný „loft“.

Autor ilustračných záberov: Ľubomír Mäkký

Fórum 11 príspevkov
Čo má perie, všetko letí – detailne o páperovej výbave 29/08/19 14:07 11 príspevkov
Najnovšie články autora
 
Správa Nový cykloturistický most cez Moravu pri Kopčanoch Dovoľujem si oznámiť turistickej a cyklistickej verejnosti, že nový most, spájajúci archeopark Mikulčice (Morava) a slovenskú časť predstavujúcu kostolík sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch, je postavený a začína na ňom bežná prevádzka. 12/10/19 Boro Tomis Správy
Rada Čo má perie, všetko letí – detailne o páperovej výbave Používanie peria pri výrobe outdoorového vybavenia je dlhodobou záležitosťou. Perie spolu s kožušinou tvorilo základ pre vybavenie polárnikov, horolezcov a iných výprav do krajín mrazu a snehu. Dodnes je perie najlepšou „výplňou“ teplého oblečenia, ale hlavne spacích vakov, kde zabezpečuje dostatok izolácie (tepla) i pri najextrémnejších podmienkach. Orientovať sa v tom, aké perie tvorí náplň vášho spacáka, či oblečenia, by mohol pomôcť môj text. Rovnako by vám mohol pomôcť pri výbere či nákupe nového vybavenia. 31/07/19 Boro Tomis Začíname
Príbeh Pohľadnica Sedím v kuchyni pri okne a obzerám si pohľadnicu. Nenašiel som si ju v poštovej schránke, ale zastrčenú pod dverami svojho bytu. Akási pláž, pár hotelov a lodičky, ale to ma nezaujíma. Zaujíma ma text. „Pozdravujeme z dovolenky a tešíme sa na vás doma. Víno výborné, jedlo úžasné. Všetci sme v poriadku.“ Tak to mi naozaj stačí. Pohľadnica má len jednu malú chybu. Polovica, kde obvykle býva adresa, a aj vrch, kde je zvykom vytlačiť destináciu, chýba. Len akési číslo úplne dolu je to, čo hľadám. Nie že by bola pohľadnica vystrihnutá alebo začiernená, to nie. Je len z polovice materiálu strhnutá. Akoby vyšúchaná mokrým prstom, ale nevadí. Dobre viem, kto mi ju poslal, a dobre viem, odkiaľ je. Som veľmi šťastný. A asi nie som sám. 25/05/19 Boro Tomis Príbehy
Najnovšie články na titulke
 
Recenzia Fjällräven Keb – trekingová bunda Má výstredný dizajn, netradičnú materiálovú skladbu, svojou funkčnosťou sa najviac podobá softshellkám a je súčasťou setu s rovnomennými trekingovými nohavicami. Výrobca ju označuje za letnú, no treba poznamenať, že leto myslí švédske. U nás je vhodná skôr do prechodných období jari a jesene, keďže však nie je nepremokavá, nesmie pršať. Môže však poriadne fúkať, na čo má aj prispôsobenú špeciálnu kapucňu. Pre túto sezónu bola aktualizovaná podobne ako nohavice Keb. dnes Ľubomír Mäkký Oblečenie
Reportáž S Mišom Diviakom o citlivom hospodárení v lese Súčasťou Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici sú aj školské lesy Kysihýbel, ktoré slúžia budúcim lesníkom na praktické vyučovanie. Vedúcim školských lesov je Mišo Diviak, lesník, učiteľ a náš dlhoročný autor. Prešli sme sa po zrekonštruovanom náučnom chodníku Kysihýbel a hovorili nielen o tom, ako sa hospodári v tunajších lesoch, ale aj v lesoch všeobecne. včera Soňa Mäkká Reportáže
Túra Z Luhačovíc k Vlárskemu priesmyku Keď som písal príspevok z vlaňajšieho putovania Tri dni Valašskom z Luhačovíc do Ostravice a hľadal som prijateľnú formu záveru článku, zvolil som jeden slovný obrat. O trase, čo kamsi pokračuje a čo skadesi prišla. Bol to aj, ako som si následne uvedomil, určitý verejný prísľub. A záväzky je potrebné v slušnej spoločnosti plniť. Takže došlo aj na spoznanie neznámeho „skadesi“. Červenou značkou z Luhačovického Zálesí na východ, k juhovýchodnému rohu Valašska. 14/10/19 Vladimír Mikuš Česko

 
 
 
Verzia pre tlač
 • text  fakty  fotky  
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Čo má perie, všetko letí – detailne o páperovej výbave 29/08/19 14:07 11 príspevkov
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
0.58 (0.09)