Extra

Za históriou Nižnej Myšle

28.08.19
V jeden februárový podvečer sa rozozvučal telefón a po jeho zdvihnutí sa ozval ženský hlas. Dobrý večer prajem pán Marián. Volám vám ohľadom turistiky, lebo viem, že spolupracujete z turistickým oddielom Parič pri JDS MO č. 1. v Trebišove. Trocha ma to aj zaskočilo, v prvom okamžiku neviem o čo sa bude jednať. Predsedníčka oblastného výboru JDS mi do telefónu hovorí, že nejaká redaktorka má záujem pravdepodobne o rozhovor do nemenovaného rádia o živote a činnosti seniorov, že ona sa ozve a oznámi mi podrobnosti, nech ostatné dohodnem s ňou.

Na jednej strane má potešilo, že majú záujem prezentovať aj život a záujmy seniorov, ale na druhej strane bola obava, aby to neskončilo opačným efektom. Ale čo, teraz sa nebudem veľmi zaoberať, kým neviem čo vlastne pani redaktorka bude chcieť, ako to vlastne má ona premyslené.

Ozvala sa, a tak už viem čo chce, akú má predstavu, že to bude o turistike a aj ona sa chce s nami v rámci tejto reportáže zúčastniť. Dohodli sme si nejaké termíny a teraz už len rozbehnúť celú akciu. V prvom rade niečo zaujímavé pre samotných účastníkov, ale aj pre poslucháčov, ktorý budú túto reláciu o živote seniorov počúvať a snáď to bude nejaká inšpirácia aj pre iných turistov a ľudí milujúcich prírodu. Ale aj trocha histórie a poznania by sa do tohto dalo vsunúť. Nakoniec padlo aj rozhodnutie o lokalite, určil sa dátum a už len čakať na deň uskutočnenia tejto akcie.

Viackrát som prechádzal jednu veľmi zaujímavú lokalitu s historickými danosťami siahajúcimi už od doby kamennej, bronzovej, kde ešte aj dnes trvajú prieskumy jednotlivých lokalít. Takouto historickou lokalitou je aj okolie dediny Nižná Myšľa. Práve v týchto miestach sa pokračovanie života seniorov, naplnenie ich lásky k prírode, za poznaním počas turistickej prechádzky bude odohrávať. Nemyslím si však, že je to len pre seniorov, ale určite aj pre iných to môže byť návodom na spestrenie turistickej akcie v tejto lokalite, či už z deťmi alebo bez. Už v samotnom začiatku mám predstavu ako sa bude postupovať, čo všetko by sme mali navštíviť, čo by bolo pre nás zaujímavé a zároveň aj poučné a trocha obohatilo aj náš obzor. Viem aj to, že v dedine je aj obecné múzeum, ale počas zimy sa neprevádzkuje, čo s tým. Nakoniec hľadám na stránkach obce nejaké kontakty a telefónne čísla a už aj volám. Dobrý deň prajem... a už vysvetľujem o čo asi ide a či by sa to dalo tak a tak urobiť, aby sme mohli navštíviť aj samotné múzeum. Nakoniec sa všetko podarilo. Pán starosta bol nám a našej návšteve okolia dediny naklonený, a tak sa podarilo do samotného priebehu vsunúť aj návštevu starého kaštieľa, kde sídli toto obecné múzeum. Všetko je pripravené už len aby trocha prialo aj počasie a samotný priebeh dospel k zdarnému a úspešnému koncu.

Jedno pondelkové ráno sa už postupne schádzame na železničnej stanici v Trebišove odkiaľ vyrazíme v ústrety dnešnému dňu. Konečne sa stretnem aj z redaktorkou rádia, doposiaľ sme komunikovali len cez telefón. Počas cesty vlakom sa dozviem aj to, čo ma bude zaujímať. Ako si to predstavuje ona a aj my. Konečne sme dorazili po jednom prestupe do dediny Nižná Myšľa. Práve tu pri železničnej stanici sa oficiálne aj začne dnešný deň za históriou obce. Je nás dosť početná skupina - tridsať členov nášho seniorského oddielu. Úvodné a uvítacie slová a tiež aj niečo o priebehu dnešného dňa nám povedal náš sprievodca, aby sme mali predstavu o tom čo nás v priebehu dňa čaká. Dozvedáme sa, že počas dnešnej akcie nás bude občas spovedať aj redaktorka a ostatné už bude len na nás. Prejdeme dnes tri zaujímavé lokality a obecné múzeum a tiež aj spoznáme samotnú dedinu aj jej blízke okolie. Prvou lokalitou bude Skalka, potom múzeum z množstvom vykopávok z lokality Varheď, kde ešte aj dnes prebiehajú prieskumy tejto oblasti z doby bronzovej, a na záver ešte jedno zaujímavé historické miesto - Koscelek. Už samotné umiestnenie Nižnej Myšle medzi tromi riekami je ako stvorené pre históriu a život už od doby kamennej cez dobu bronzovú až k súčasnosti. Na severe sa do rieky Hornád, ktorá obklopuje dedinu zo západnej strany vlieva rieka Torysa a na južnej strane je to zas rieka Olšava a v samotnom strede trocha na vyvýšenine je to samotná obec. Vieme všetko podstatné, a tak poďme k prvej lokalite, a to miestu Skalka.

Skalka – z historického hľadiska a podľa nájdených vykopávok je to lokalita ešte z doby kamennej - paleolitu, neolitu a eneolitu a bronzovej. Neskôr sa zistili aj zvyšky fortifikácie z doby bratrikov na jej vrcholnej časti. Nádherné prírodné miesto je vzdialené len 20 minút cesty povedľa trate východným smerom od obce. Skalná časť sa vypína nad riekou Olšavou a z vrcholu je aj pekný výhľad na okolie. Od roku 1940 tu bola aj cigánska osada, ktorá bola potom v roku 1968 presťahovaná do inej časti katastra obce. Poniektorí priatelia vyliezli aj trocha vyššie, aby si skalnú časť prezreli detailnejšie.

Vraciame sa späť do dediny, aby sme mohli pokračovať v dnešnom, nie všednom dni. Od železničnej stanice prekonáme menšie prevýšenie a už okolo cintorína kráčame ulicou k ďalšiemu miestu vedľa kostola, ktorý vidíme už z diaľky. V starom kaštieli je umiestnené a dedinské múzeum. Pri ktorom je umiestnené aj detské ihrisko. Sprievodkyňa už čaká našu vopred ohlásenú spoločnosť turistov a záujemcov aj o históriu obce v ich múzeu.

Kláštor a múzeum – tento premonštrátsky kláštor tu stál už za prvých prepoštov v 13. storočí. Počas storočí bol niekoľkokrát prestavaný a nachádzajú sa tu pod základmi aj podzemné chodby. Jedna z nich mala vyústenie v lokalite Skalka. Neskôr tu sídlila aj prvá cirkevná škola a fara. Veď hneď vedľa je aj rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša. V júni 1998 bolo otvorené v jeho častiach aj obecné múzeum. Škoda len, že je tento kláštor dosť v zanedbanom stave. Určite by opravy prospeli turizmu v obci. Múzeum je svojím zameraním a exponátmi v ňom vystavenými smerované práve k lokalite Varheď, kde prebiehajú ešte aj dnes vykopávky z pradávnych čias. Výklad sprievodkyne je pútavý a prítomní ju často oslovia, aby im odpovedala na zvedavé otázky. Je tu aj niečo z dôb, ktoré si už poniektorý aj pamätáme a sú viazané k okoliu. Jedna časť je aj smerovaná na samotný kláštor a život premonštrátskych mníchov. Celkom pekná je knižnica z tohto obdobia. Už počas prehliadky využíva redaktorka svoj mikrofón a spovedá niekoľkých účastníkov podujatia pre svoju reláciu. Ďakujeme sprievodkyni za jej výklad a odpovede na otázky a už sme vonku pred kláštorom len pár krokov od kostola, ktorý je hneď vedľa budovy múzea. Pri plote je aj informačná tabuľa o ceste svätej Alžbety, ktorá tadiaľto chodievala počas svojho krátkeho života zo Saroszpataku do Košíc a niekoľko krát som mal možnosť aj počas turistiky v tejto oblasti uvidieť zvláštnu turistickú značku, ktorou je vyznačená.

Kostol svätého Mikuláša - dnes sa jedná o rímskokatolícky kostol z roku 1802 v barokovo - klasistickom štýle. Je to v poradí už tretí kostol v týchto miestach. Prvý tu stál už v 13. storočí v románskom slohu s vysokou vežou a zničený bol v 16. Storočí. Za podpory rodu Katayovcou bol vystavaný v roku 1660 kalvínsky renesančný kostol a neskôr k nemu bola dostavaná aj veža. Dnešný sa datuje už od spomenutého dáta. Na škodu bolo len to, že sme sa nedostali dovnútra a nemali sme možnosť uvidieť oltár z roku 1924, kazateľnicu, kríž, ortogonálnu krstiteľnicu a organ z roku 1822. Okolie kostola bolo poškodené aj počas zosuvu pôdy v roku 2010, keď v oblasti kostola bolo zničených aj niekoľko domov. Hneď pri ceste pod kostolom je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a smerom k obecnému úradu pri križovatke ciest aj pamätník padlým počas I. a II. svetovej vojny. Dole je vidieť ešte aj jeden z poškodených domov a už pokračujeme ďalej a odbočujeme na ulicu smerom k lokalite Varheď. Cesta trvá len chvíľku, je to ani nie kilometer a už sme pri kaplnke a na lúke, kde sa už črtajú drevené palisády a hlinené domčeky znázorňujúce život a obydlia našich predkov.

Varheď – aj dnes v týchto miestach prebiehajú geologické prieskumy a vykopávky. V minulosti sa tu nachádzali dve dediny, kde žili naši predkovia a aj súčasť expozície múzea mala zameranie v tomto smere. Hneď pred palisádami je ukážka domčeka z tejto osady a jej obyvateľov. Prechádzame dreveným mostom cez priekopu za palisády k prvej dedine. Je tu jeden domček a miesta, kde by mali stať ďalšie, ale pre prebiehajúce prieskumy to možno bude dostavané neskôr, a tým to bude určite ešte oveľa zaujímavejšie miesto. Z miest prvej dediny pokračujeme na druhú stranu lúky, kde stála druhá dedina a jej pohrebiská. Práve tu sú rozsiahlejšie prieskumy. Pre návštevníkov sú tu umiestnené aj informačné tabule. Je málo takýchto miest, kde dnešný človek má možnosť vidieť a dozvedieť sa mnoho zo života našich predkov z jednotlivých období a vývoja spoločnosti od doby kamennej až po súčasnosť v jednotlivých etapách vývoja.

Odchádzame z tejto lokality a pokračujeme k lávke cez rieku Olšavu, kde ešte pred jej prekročením je kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Po prekročení a prechodom po lúke sa dostaneme vpravo k jazierku pod ďalším historický miestom z názvom Koscelek.

Koscelek – ležiaci v blízkosti spomínanej riečky z historického pohľadu spadá do obdobia 13. storočia. Dnes tu ostali len obvodové základy kostolíka. Umiestnená informačná tabuľa nás zavedie do jeho obdobia a vzniku, keď tu žili mnísi a v štyroch rybníčkoch si chovali pstruhy na svoju obživu. Práve ten jeden, ktorý som spomenul bol opravený, aby dotváral atmosféru týchto historických miest. Rozmery obvodov kostolíka sú 14,8 m x 8,8 m a bol postavený v ranogotickom štýle. Po rekonštrukcii obvodových časti muriva tu bol postavený drevený kríž. Takisto tu bolo nájdené množstvo vykopávok z obdobia života v osade. Táto zanikla niekedy v 15. storočí. V blízkosti je prameň z pramenitou vodou.

Práve tu sa zdržíme trocha dlhšie a oddýchneme si. Máme za sebou aj posledné dnes navštívené historické miesto a je tu čas na zhodnotenie dnešného dňa. Posledné otázky pani redaktorky a odpovede opýtaných a je čas na odchod naspäť. Vraciame sa identickou cestou ako sme sem prišli, okolo kaplniek a jednotlivých lokalít, ktoré sme mali možnosť navštíviť a spoznať z nevšednou históriou, ale aj súčasným životom tejto východoslovenskej dediny na sútoku riek Torysy a Olšavy vlievajúcich sa do rieky Hornád. Na tak malom priestore tak veľa zaujímavého človek často nemá možnosť spoznať, oboznámiť sa z historickými faktami ako práve tu v katastri dediny Nižná Myšľa.

Záver

Čo povedať na záver dnešnej reportážnej akcie za históriou jednej lokality, siahajúcej do doby kamennej? Načerpali sme tu množstvo informácii obohacujúcich náš obzor, ale aj samotná prechádzka bola v prospech nášmu zdraviu a kondície. Musím povedať, že aj keď sme seniori, neznamená to, aby si takúto prechádzku aj z deťmi nemohli urobiť aj ich rodičia, a tak ich zoznámiť s históriou tejto nádhernej a bohatej lokality. Blízkosť ďalších miest, ako Skárošská vyhliadka, Veľký Milič, Malý Milič, Malá Izra, jazero Izra, Kresaná skala a ropiky sú určite turistické miesta hodné návštevy v južnej časti Slanských vrchov.

Fórum 6 príspevkov
Za históriou Nižnej Myšle 05/09/19 01:22 6 príspevkov
Najnovšie články autora
 
Túra Brezno, Dedečkova chata a Bystrianska jaskyňa Konečne sa mi podarilo zladiť kalendár tak, aby som mohol navštíviť Čierny Balog a Vydrovskú dolinu počas akcie Deň stromu. Keďže to bolo od štvrtku do nedele, tak bolo potrebné vymyslieť niečo aj na turistické vyžitie a návštevu niečoho zaujímavého v okolí. Príroda je naokolo nádherná, a tak z množstva námetov si turista ani nevie vybrať. Je toho tak veľa. O trasy tu určite nejde, je ich mnoho, či už oblasť Poľany alebo Nízkych Tatier, len si vybrať. Nakoniec sme sa s priateľom dohodli na trase tak, aby sme mohli navštíviť Bystriansku jaskyňu, v ktorej som ešte nebol. 27/03/20 Marián Jaššo Nízke Tatry
Túra Markušovský skalný hríb a Šikľavá skala Spiš, nádherná rázovitá oblasť obkolesená navôkol množstvom historických a turistických pamiatok i zaujímavostí. Na jeho území sa nachádzajú Vysoké i Belianske Tatry, Pieniny, Levočské vrchy, Branisko, časť Volovských vrchov a Slovenský raj. Destinácie s množstvom hradov a ich zrúcanín, starobylých miest, múzeí, ale aj iných čarovných zákutí, ktoré môže turista uvidieť v čarokrásnej prírode. 15/12/19 Marián Jaššo Volovské vrchy
Túra Žipajová skala, Šimonka a Ivanov vrch Po roku sa opäť stretávam na východe s priateľom Martinom, ktorý v posledných rokoch pravidelne chodieva do Slanských vrchov, aby spoznával skryté čaro skál, hľadal v nich skalné okna a tešil sa z výhľadov, zákutí dolín a tiež z nevšednej prírody, ktorou oplývajú. Aj napriek tomu, že máme niektoré lokality dosť dôkladne prebádané, vždy sa objaví v zornom poli počas našich túlačiek niečo nové a zaujímavé. V minulom roku sme hľadali jedno okno, ktoré sa nám však nepodarilo nájsť, a tak obohatený o nové poznatky, kde by sa malo nachádzať, ideme opäť skúsiť šťastie a pevne veríme, že sa nám to na druhý pokus podarí. Zároveň budeme spoznávať a objavovať nové miesta v menej známom pohorí na východe. 10/10/19 Marián Jaššo Slanské vrchy
Najnovšie články na titulke
 
Rada Ako a kam na turistiku cez Veľkú noc počas epidémie koronavírusu Hoci vláda obmedzila cez blížiace sa veľkonočné sviatky pohyb ľudí a prikázala im zdržiavať sa vo svojom okrese, mnohí turisti majú to šťastie, že v ich okrese sa nachádza niektoré z našich početných horstiev. Predpovede počasia na veľkonočné obdobie sú také, že turisti bývajúci v nížinách zrejme obohatia svoj slovník o niekoľko neslušných slov. Tí ostatní sa pravdepodobne vo väčšej miere vyberú do okolitých hôr. Prinášame vám súbor opatrení, ako sa správať pri túrach tak, aby ste seba ani ostatných nenakazili koronavírusom. dnes Soňa Mäkká Poradca
Túra Macedónske paberky Desaťdňová návšteva Severného Macedónska sa uskutočnila ešte na jar v roku 2016, ktorej hlavnými cieľmi boli ľudoprázdne končiny pohorí Šar planina a Galičica s prechodom od jazera Ohrid k Prespanu. Nech je inšpiráciou pre podobný okruh západnou polovicou balkánskej krajiny. včera Marek Súľovský Svet
Túra Ako sme sa motali Štiavnickými vrchmi - 1. časť Za cieľ tohtoročného jarného vandru sme si zvolili Štiavnické vrchy. Slovo „jarný“ však tento rok začiatkom mája bolo treba brať s poriadnou rezervou. Príroda sa totiž tento rok zbláznila ešte viac ako po iné roky a zo zimy sme skočili rovno do leta. Stromy zakvitli už v apríli a v máji sme tu mali hotové leto s 30-stupňovými teplotami. Kým po iné roky sme sa v tomto termíne vytešovali z jarnej chrumkavej zelenej farby lístia a postupne sa s nadmorskou výškou prebúdzajúcu krajinu, teraz sme vyhľadávali tieň a schovávali sa pred páliacim slnkom. 06/04/20 Zdeno Vasilišin Štiavnické vrchy

 
 
 
Verzia pre tlač
  • text  fakty  fotky  
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Za históriou Nižnej Myšle 05/09/19 01:22 6 príspevkov
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
1.1 (0.41)