Diskusná téma K článku: Biela skala, Jelenec a Geldek V poslednom období sa začínam viac a viac venovať turistike mimo vyznačených trás. Láka ma spoznávať miesta, ktoré akoby boli „trinástou komnatou“ v našich pohoriach. Jednou z nich je podľa mňa v Malých Karpatoch masív Jelenec – Geldek. Je viditeľný z takmer všetkých významných malokarpatských vrchov, no napriek tomu na jeho vrchol nevedie žiadna značka. Jednoducho, pre širokú turistickú verejnosť je neprístupný. 07/02/14 ← späť Nahlásiť adminom zobraz: naopak, len posledný týždeň, ďalšie
Uz je to oficialne pristupne, nic by sa Ti tam nemalo stat. 04/12/17 10:32 Sona
Koncom novembra som išiel na bajku túto trasu: mapy.hiking.sk/?trasa=b2vrw

Stretli sme dve autá s poľovníkmi a priateľsky na nás zamávali, takže nijaká dráma sa nekonala.
03/12/17 18:50 PaliT
ahojte, ako to tam vypadá, je to už safe? Lákajú ma tieto 3 vrchy...ale nechcem schytať guľku, či na držku. ďakujem za info 03/12/17 18:04 majo105
turistov tam vraj napádajú a šikanujú
pluska.sk/…/v-malych-karpatoch-ohradili-kus-lesa-turistov-ta…
25/11/16 11:23 jaro.q
Minimálne v dobe poľovačiek by som sa tam za každú cenu nestrkal, lebo ťa nejaký horlivý sniper strelí do rite ani sa nenazdáš. A to by bol ten lepší prípad. Do tejto zvernice som pár krát už vliezol, ale aktuálne nemám potrebu ani záujem sa tam korzovať, "lebo zákon". 29/05/16 20:37 tomXX
Jaro, čítal si to rozhodnutie, čo si sem dával?

Kľúčový výrok je tam totiž toto:

"Z uvedeného vyplýva, že podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o poľovníctve, sa vstup do samostatnej zvernice nepovoľuje, ale sa dá v istom období zakázať."

OZ možno žiadalo o "výnimku", ale OÚ im v rozhodnutí dal omnoho viac – vyjadrilo sa tak, že vstup je v princípe voľný a len v určitých prípadoch (vymenovaných v zákone) môže prevádzkovateľ zvernice požiadať obecný úrad, aby vo forme VZN vstup dočasne zakázalo.

Veľmi pekne je tam všetko objasnené, pripadá mi to ako veľká rana pre majiteľov zverníc, lebo to odporné ohradzovanie lesov súkromníkmi už začína byť vážnym problémom.
29/05/16 20:11 PaliT
No zvernica je oplotená a samotné
„OZ navrhlo, aby odvolací orgán prvostupňové napadnuté rozhodnutie zmenil v súlade s citovaným stanoviskom LESY SR, teda, aby bol výrok doplnený tak, že bude povolená výnimka zo zákazu uvedeného v § 31ods. 1 pism. e) zákona o lesoch na vyššie uvedených pozemkoch všeobecne pre verejnosť ' a to pešo, na invalidných vozíkoch, na lyžiach a na bicykli“.
29/05/16 16:47 jaro.q
Keď už tu rešeršujem, tak uvediem aj zvyšok.

Zákon 326/2005 – Zákon o lesoch hovorí toto:

VYUŽÍVANIE LESOV VEREJNOSŤOU A INÉ VYUŽÍVANIE LESOV
§ 30
Využívanie lesov verejnosťou
(1) Každý má právo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vstupovať na lesné pozemky; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.

Pod tými predpismi sa myslia vojenské priestory a zákon 543/2002 (Zákon o ochrane prírody a krajiny). Tam sa hovorí v § 57:

Prístup do krajiny
(1) Každý má právo pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody na voľný prechod cez pozemky vo vlastníctve, správe a nájme štátu, obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak tým nespôsobí škodu na majetku alebo zdraví inej osoby. Je pritom povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, ako aj podmienky ochrany prírody a krajiny.
(2) Právo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zastavané pozemky alebo stavebné pozemky, dvory, záhrady, sady, vinice, chmeľnice, lesné škôlky, zvernice a na miesta, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.86d) Orná pôda, lúky a pasienky sú z práva podľa odseku 1 vylúčené v čase, keď môže dôjsť k poškodeniu porastov alebo pôdy, ako aj vtedy, keď sa na nich pasie dobytok.
(3) Pri oplocovaní pozemku, ktorý nie je vylúčený z práva voľného prechodu podľa odseku 2, zabezpečí jeho vlastník, správca alebo nájomca možnosť voľného prechodu na vhodnom mieste pozemku.

V ods. (2) sa spomínajú tie zvernice, ale tu sa tie zákony trochu bijú. Ústava SR totiž v čl. 2 hovorí:
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Je preto bizarné, že v zákone o ochrane prírody sa nespomína "zákaz", ale len že "nie je právo vstupu do zverníc", ale vo všetkých možných zákonoch sa spomína len jeden zákaz vstupu a to len v spomínanom prípade hniezdenia, kladenia mláďat atď.

Uf, toho bolo teraz dosť, ale pre mňa je záver jasný – ploty zverníc ma už nezastavia.
29/05/16 16:44 PaliT
Jediné, čo som v našiel v zákone 274/2009 je toto:

(4) Na žiadosť užívateľa poľovného revíru a odporúčanie okresného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany všeobecne záväzným nariadením
a) obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti,
b) oznámenie o zóne pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza,
c) zákaz vstupu do zvernice alebo bažantnice, alebo ich časti nepovolaným osobám.

Takže podľa tohto nemôže byť ani reči o tom, že by platil celoročný zákaz vstupu do zvernice.
29/05/16 16:04 PaliT
A čo tento text(?):

"V oddôvodnení rozhodnutia uviedol, že zákon o poľovníctve neobsahuje ustanovenie o zákaze vstupu do zvernice a pohyb občanov v poľovnom revíri / čo je aj zvernica/ nie je zakázaný. Obmedzenie vstupu do zvernice môže vydať príslušná obec na žiadosť nájomcu poľovného revíru, napr. v čase liahnutia mláďat, všeobecne záväzným nariadením."

Podľa akého § lesného zákona sa zakazuje vstup do zverníc?
29/05/16 15:57 PaliT
Takže nič nie je rozhodnuté. Podľa Rozhodnutia OÚ Bratislava, odbor opravných prostriedkov casta.sk/…/OU-BA-OOP4-2016_035881.pdf bolo pôvodné rozhodnutie zrušené.
Z toho mi vychádza, že bude musieť byť nové Rozhodnutie pre výnimku pre vstup do oplotenej časti podľa lesného zákona a súčasne bude potrebne sledovať aj úradnú tabuľu/internetovú stránku obce Častá, kde môžu byť uvedené obmedzenia vstupu do zvernice.
(OÚ Bratislava upozorňuje, že je predovšetkým vecou užívateľa poľovného revíru, či a do akej miery obmedzí pohyb verejnosti v samostatnej zvernici. OÚ Bratislava však nemôže v žiadnom prípade súhlasiť' s názorom, že pohyb vo zvernici bude povolený na dobu neurčitú a pre všetkých občanov.)
28/05/16 21:14 jaro.q
To je možné, ale prax bola taká, že ochrankári v minulosti mali tendenciu buzerovať ľudí, čo vošli za plot. Potom incidenty v oblasti Strážova a najnovšie zablokovali prechod a prejazd cyklistom Kvietikovci v južnej časti Štiavnických vrchov. No a jedna vec je čo si my "právne" vyložíme a úplne iné je, keď to máš takto čierne na bielom od príslušného úradu. 27/05/16 10:20 PaliT
Pali, ale ved presne to som tu pisal v diskusii pod clankom o ture na skalisko od Roznavy. Niekto napisal cislo zakona o polovnictve a v tom zakone sa pisalo, ze plot zvernice sluzi na to, aby zver nesla mimo. Na nic viac. Nebolo tam nic o obmedzeni vstupu beznych ludi (turistov) do zvernic. 26/05/16 23:21 knor
Aha tak preto chýba brána na zvážnici pod Geldegom. 26/05/16 20:54 jaro.q
Narazil som dnes na zaujímavú stránku, kde som sa dočítal, že pohyb občanov v zvernici nemožno obmedzovať. Citujem:

"Občianske združenie Priatelia Píly /OZ/, s podporou obcí malokarpatského regiónu a Klubu slovenských turistov, rokovalo s vedením Lesov š.p. o ich sprístupnení verejnosti, výsledkom čoho bol ich súhlas so vstupom verejnosti do zvernice pešo, na bicykloch, na lyžiach a invalidných vozíkoch, avšak za nevykonateľných podmienok. Na základe tohto súhlasu vydal Okresný úrad Pezinok rozhodnutie o povolení vstupu do zverníc Biela skala I., II., avšak len pre členov OZ. Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie, ktorému Okresný úrad Bratislava vyhovel a prvostupňové rozhodnutie zrušil. V oddôvodnení rozhodnutia uviedol, že zákon o poľovníctve neobsahuje ustanovenie o zákaze vstupu do zvernice a pohyb občanov v poľovnom revíri / čo je aj zvernica/ nie je zakázaný. Obmedzenie vstupu do zvernice môže vydať príslušná obec na žiadosť nájomcu poľovného revíru, napr. v čase liahnutia mláďat, všeobecne záväzným nariadením.
Podľa článku 2 ods. 3 Ústavy SR každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Podľa ods. 2 tohto článku Ústavy, môžu štátne orgány konať iba na základe Ústavy, v jej medziach a rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Z uvedeného vyplýva, že pohyb osôb vo zvernici nemôže na základe platnej právnej úpravy nikto zakázať, vstup verejnosti do zvernice je teda voľný."

Teraz už len dúfajme, že si poľovníci s podporou Kolesíkov a tých ďalších, čo im ani neviem prísť na meno, nepresadia zákon, ktorým by sa pohyb v oplotených zverniciach skutočne mohol obmedziť.

casta.sk/…/obor.-manuál-1.pdf

Dnes budem lepšie spať. :)
26/05/16 19:19 PaliT
Pridaj príspevok RSS tejto témy
Kontrolný reťazec:
Pridaním diskusného príspevku súhlasíte s podmienkami použitia hiking.sk.

Vysvetlivky → klikni na postavičku
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Hadia dolina a krasové zaujímavosti v jej okolí dnes 00:00 nová téma
Prístrešok Luby včera 19:54 4 príspevky
Zoznámenie včera 19:21 1122 príspevkov
mapy v mobile včera 16:04 7 príspevkov
V Gaderskej doline horí les včera 11:39 4 príspevky
Výber primoloftky včera 11:24 nová téma
Strašidelné miesta v horách 19/10/18 23:41 53 príspevkov
Cestou-necestou na Gerlach 19/10/18 22:44 181 príspevkov
aky pripravok na NUBUK a PERWANGER kozu 19/10/18 17:24 21 príspevkov
4 286 km naprieč Amerikou 19/10/18 15:00 nová téma
Hrebeňom Bielych Karpát 19/10/18 14:27 4 príspevky
Ochrana prírody je v slepej uličke 19/10/18 13:33 982 príspevkov
Ostrý hrebeň Hradová a tajomné Tŕstie 19/10/18 09:34 30 príspevkov
Na Veľkú Raču z Oščadnice cez Kykulu 19/10/18 07:41 9 príspevkov
Tatranská elektrická železnica - TEŽ ka 19/10/18 06:04 50 príspevkov
Deti a nadmorská výška 18/10/18 16:17 4 príspevky
Peter Wohlleben – Sprievodca lesom 18/10/18 12:50 4 príspevky
Dolina Kościeliska a tri blízke doliny Zakopaného 18/10/18 10:40 4 príspevky
Hlboká dolina a Parichvost nepriechodné 17/10/18 21:50 7 príspevkov
Devold Running – ľahké funkčné merino 17/10/18 15:00 nová téma
Nič je pre prírodu všetko 17/10/18 10:21 56 príspevkov
Hermanovce – Bachureň – "Várheď" – Jarovnice 17/10/18 10:11 2 príspevky
Jasovská a Zádielska planina 17/10/18 10:11 6 príspevkov
Nový Chodník J. M. Hurbana (Senica – Hlboké) 16/10/18 10:48 6 príspevkov
Králický Sněžník (pohorie a vrchol) plus okolie 16/10/18 10:00 17 príspevkov
Hikeplanner
rozšírené hľadanie
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
0.22 (0.03)