Diskusná téma K článku: Stredoeurópska mariánska cesta Šahy – Počúvadlo Aktívny pobyt v prírode prispieva nielen k poznaniu prírodného či kultúrno-historického bohatstva regiónov a je devízou zdravého životného štýlu. Človeku poskytuje aj dostatočný priestor na duševnú očistu od každodenných starostí, môže byť cestou za duchovným poznaním a k sebareflexii. Práve tento aspekt je významnou súčasťou pútnických trás vo svete. Nehovoriac o tom, že spoločne organizované púte vytvárajú nové priateľstvá a budujú spoločenstvá ľudí idúcich za spoločným cieľom. 28/08/17 ← späť Nahlásiť adminom zobraz: naopak, len posledný týždeň, ďalšie
Nakoľko v diskusii odznela požiadavka na presný priebeh Streoeurópskej mariánskej cesty v rámci územia Slovenska, dostal som k dispozícii takýto priebeh rozpísaný po jednotlivých úsekoch, z materiálu (je to v PDF) vyberám nasledovné.

Severo-južná diagonála Stredoeurópskej mariánskej cesty Czestochowa – Medjugorje, - úsek cez Slovensko

Šahy - Plášťovce - Medovarce - Hontianske Nemce - Nemčianske Vinice --- nová modrá turistická trasa
Nemčianske Vinice - Sitnianska Lehôtka - Prenčov ---- cesta
Prenčov - Vlčia jama ---- modrá turistická trasa
Vlčia jama - Ilija ---- zelená turistická trasa
Ilija - Štefultov --- cyklotrasa a časť zelenej turistickej trasy
Štefultov - Banská Štiavnica, križovatka --- zelená turistická trasa
Banská Štiavnica, križovatka - Banská Štiavnica, námestie --- červená turistická trasa
Banská Štiavnica, námesie - Banský Studenec --- červená turistická trasa
Banský Studenec - Dubové - Bacúrov - S.Vráta --- zelená turistická trasa
S.Vráta - Pod Haputkou --- žltá turistická trasa
Pod Haputkou - Zvolen, pod Dráhami --- modrá turistická trasa
Zvolen, pod Dráhami - Zvolen, vlak --- žltá turistická trasa
Zvolen, pod Dráhami - Zvolen, park --- modrá turistická trasa
Zvolen, mesto - Sliačska dolina - Sampor - Lukavica - Mičinské lúky - Banská Bystrica, mesto ---- modrá turistická trasa
Banská Bystrica-Sásová - Panský diel - Šachtička - Špania Dolina --- modrá turistická trasa
Špania Dolina - Špania Dolina, Alžbetka --- červená turistická trasa
Špania Dolina, Alžbetka - Piesky - Staré Hory, pri kostole --- modrá turistická trasa
Staré Hory, pri kostole - Staré Hory, pri kaplnke --- červená turistická trasa
Staré Hory, pri kaplnke - Majerová skala --- modrá turistická trasa
pred Majerová skala - Rybie - Valentová --- náučný chodník a cyklotrasa
Valentová - Prašnica - Východné Prašnické sedlo - Hor.Hajabačka --- žltá turistická trasa
Hor. Hajabačka - Vyšná Revúca --- zelená turistická trasa
Vyšná Revúva - Stredná Revúca - Nižná Revúca - Teplô, hor. - Liptovská Osada --- cesta a cyklotrasa
Liptovská Osada - Podsuchá - Biely Potok --- cyklotrasa
Biely Potok --- zelená turistická trasa - trošku
Biely Potok, kostol - Ludrová - kostol všetkých svätých - Liptovská Štiavnica --- cyklotrasa, cesta, poľná cesta
Liptovská Štiavnica - Liptovské Sliače, Stredný Sliač - Vyšný Sliač --- cyklotrasa a poľná cesta
Vyšný Sliač - Ivachnová - Liptovská Teplá - Madočany - Kalameny --- poľná cesta, cyklotrasa
Kalameny - Záblatná, ch. - Sedlo pod Kráľovou --- žltá turistická trasa
Sedlo pod Kráľovou - Bukovina, rázc. - Bukovina --- červená turistická trasa
Bukovina - Ižipovce - Prosiek --- poľná cesta, cyklotrasa
Prosiek - Prosiecka dolina --- modrá turistická trasa
Prosiecka dolina - Kvačianka dolina, ústie --- žltá turistická trasa
Kvačianska dolina, ústie - Oblazy, rázc. - Huty - Biela skala, hor. --- červená turistická trasa
Biela skala, hor. - Zuberec --- zelená turistická trasa
Zuberec - Habovka - Nad Studienkami - Zábiedovo - Zábiedovo, Lány --- modrá turistická trasa
Zábiedovo, Lány - Trstená, západ --- zelená turistická trasa
Trstená, západ - Trstená, vlak --- červená turistická trasa

Zdroj: Občianske združenie Via Mariae január 2018
02/02/18 21:30 Vladimír Kobza
V. Kobza, ďakujem za poskytnuté info o priebehu mariánskej cesty 09/01/18 17:57 gagigo
Vlado, díky za odpoveď. V takom prípade nie je záver 1. etapy v itinerári správny, keďže sa nejde "po modrej", ale po NCH a žltej.
Inak nepovažujem to za šťastné riešenie, tá cesta je pre chodcov dosť nebezpečná - cez pracovné dni je tam premávka aj veľkých nákladných áut a kamiónov, jazdí sa tam relatívne rýchlo, žiadne krajnice, neprehľadné zákruty ... Keď už bolo treba prejsť cez Prenčov, tak radšej po ceste z Beluja, tam chodí jedno auto za 10 minút .

07/01/18 20:41 jjano
Vlado, nemáš to zrátané aká je kilometráž slovenskej časti SEMC? Prípadne nevieš aká je jej celková dĺžka?
Existujú aj stránky, kde je popis alebo itinerár, či mapy úsekov mimo SR?
07/01/18 20:35 zivan
Jasné, presne tak. Tu je treba si uvedomiť, že ide o pútnickú trasu, a teda aj profil trasy bol vybraný tak, aby ju zvládli aj priemerní turisti (vedie viac dolinami, menej horskými chrbtami), i keď samozrejme jej prejdenie rozplánované na 10 dní dá aj tak zabrať. A samozrejme nemusím nijako zdôrazňovať, že naviac trasa bola vybraná tak, aby viedla popri významných pútnických miestach, kostoloch a pod.

Modrá značka vedie z Hontianskych Nemiec cez Podvršok, Mladú Horu, Beluj na Počúvadlianske jazero. Takto je aj v teréne vyznačená, už sú aj smerovky. Úsek Hontianske Nemce - Beluj je nový, vyznačený v roku 2016, ostávajúci úsek z Beluja po Tatársky jarok existoval aj predtým (len sa obnovilo značenie) a predĺženie modrej na úseku Tatársky jarok - Počúvadlianske jazero súbežne so žltou sa zrealizovalo v 2016. Vznikla tak súvislá modrá TZT Šahy, št.hr. - Počúvadlianske jazero.

Tu je potrebné poznamenať, že Stredoeurópska mariánska cesta (SEMC) vedie po tejto modrej len na úseku Šahy - Hontianske Nemce. SEMC ďalej pokračuje mimo TZT cez Prenčov, keďže práve v Prenčove je významná sakrálna zastávka pútnickej trasy. Na tomto úseku SEMC využíva NCH a žltú TZT ku Koháryho dubu a kúsok ide aj po štátnej ceste. Hoci bolo snahou sa v maximálnej miere vyhýbať frekventovaným cestám, najmä kvôli bezepčnosti.
07/01/18 20:19 Vladimír Kobza
Vlado, parádny itinerár!

Zaujímavé trasovanie, ťahá sa to prevažne dolinami, to kvitujem, môže to zaujať "pútnikov" alebo menej zdatných turistov viac ako hrebene a vrchy...

Nie je mi celkom jasné:

- trasovanie južne od Sitna, modrá značka z Hontianskych Nemcov totiž vedie do Beluja a nie do Prenčova. A je v teréne vyznačená? Lebo pred pár rokmi bola iba na mape, ale nie v teréne.

- trasovanie medzi Liptovskými Sliačmi a Liptovskou Teplou.

07/01/18 19:51 jjano
Priebeh Stredoeurópskej mariánskej cesty v rámci územia Slovenska možno rozdeliť do nasledovných 10 etáp (väčšina je trasovaná po existujúcej sieti TZT, menšia časť po cyklotrasách, resp. mimo oficiálnych trás).

1. Šahy, št.hr. - Plášťovce - Hontianske Nemce - Prenčov (po modrej)
2. Prenčov - Vlčia jama (po modrej) - Ilija (po zelenej) - Sitnianska - Štefultov - Banská Štiavnica križovatka (po zelenej) - Banská Štiavnica námestie (po červenej)
3. Banská Štiavnica námestie – Banská Štiavnica križovatka - Banský Studenec (po červenej) – S. Caniar – S. Volárska - Dubové – Bacúrov – S. Vráta (po zelenej) - Pod Haputkou (po žltej) - Zvolen, pod Dráhami - Zvolen, vlak (po modrej a potom po žltej)
4. Zvolen vlak - Zvolen park (po žltej a potom po modrej) - Zvolen mesto – Sliačska dolina (po modrej) – Sliač kúpele (po žltej) – Pri salaši (po zelenej) – Pod záhradou – Sampor rázcestie – Lukavica – Mičinské lúky – Vartovka - Banská Bystrica mesto (po modrej) – Banská Bystrica vlak
5. Banská Bystrica, vlak - Banská Bystrica Sásová (szürke) – Hrádok, lúka - Panský diel – Šachtičky – Špania dolina (po modrej) - Špania dolina, Alžbetka (po červenej) – Piesky – Staré Hory (po modrej)
6. Staré Hory – Majerova skala (po modrej) Náučný chodník J.D. Matejovie (zelená)– Valentová – Prašnica – Východné Prašnické sedlo – Horná Habajačka (po žltej) – Vyšná Revúca (po zelenej) – Stredná Revúca- Nižná Revúca -Teplô, hor. – Liptovská Osada
7. Liptovská Osada - Podsuchá - Biely Potok (cyklotrasa) - Ludrová - Liptovská Štiavnica - Liptovské Sliače - Stredný Sliač (cyklotrasa) - Ivachnová - Liptovská Teplá
8. Liptovská Teplá – Madočany (cyklotrasa) – Kalameny - Záblatné, ch. - Sedlo pod Kráľovou (po žltej) - Bukovina, rázcestie (po červenej) – Ižipovce - Prosiek (cyklotrasa)
9. Prosiek – Prosiecka dolina (po modrej) - Kvačianska dolina, ústie (po žltej) - Oblazy, rázcestie - Huty - Biela skala, hôr. (po červenej) - Zuberec (po zelenej)
10. Zuberec - Habovka - Nad Studienkami - Zábiedovo - Zábiedovo, Lány (po modrej) - Trstená, západ (po zelenej) - Trstená, vlak (po červenej)
07/01/18 19:17 Vladimír Kobza
V. Kobza, prosím, je možné tu /či niekde inde/ napísať presný priebeh celej tejto mariánskej cesty, od hranice po hranicu? Alebo kde sa to dá nájsť. 07/01/18 10:46 gagigo
Výborný a záslužný nápad takto vyznačiť nové TZT. Navyše je zima a všade veľa snehu. Tu azda nie.
Tento článok a článok A. Zahradníka o výletoch južnými výbežkami Štiavnických v. sú "smerovka" do týchto krajov.
05/01/18 21:54 Svatopluk Štěpánek
Zaujali ma zmienky o specenom vale. Kde ste ho videli? Podla informacnej tabule nad Pecenicami viedli vsetky 3 vetvy speceneho valu trochu vychodnejsie (snad ich bude na obrazku vidno).
01/09/17 12:37 knor
M. Suchy: samozrejme, v článku bolo myslené železničné spojenie Šiah a Lučenca cez územie Maďarska, teda po trase cez Hont, Drégelypalánk, Balassagyarmat, Szécsény a Kalondu, keďže v čase vzniku tejto železnice štátna hranica neexistovala a neskôr aj keď už existovala, cezhraničná doprava sa predsalen udržiavala - na strane zo Šiah do roku 1945 a z Kalondy do roku 1992.

jjano: Myslím, že celá trasa je v pohode prejazdná s bicyklom. Jedine, kde mám trocha obavy, sú úseky od Medovariec popri Krupinici, kde sú postupne tri väčšie lúky - na nich je to samozrejme v pohode, ale na prechodoch medzi lúkami je to v strmom svahu nad Krupinicou, navyše je tam niekoľko padnutých stromov (plánuje sa brigáda na prečistenie úseku). Ide však len o cca 200 metrov, takže v najhoršom prípade sa bike potlačí, nevidím v tom problém. Takisto výstup z údolia Krupinice smer na Hontianske Nemce vedie bočným hrebienkom - je to chodník, nie veľmi vhodný na bicykel, ale opäť ide len asi o 200 metrov, navyše sa to dá obísť priľahlou lesnou cestou naokolo, potom ďalej je to už všade luxusná poľná cesta.

Celkovo si myslím, že trasa je zaujímavá a vedie atraktívnou krajinou, ako hovorí Tomáš. Či už na trase, alebo v jej okolí, je rozhodne čo pozerať. Možno do budúcnosti sa ešte podarí nejako vhodne prepojiť novú modrú s už predchádzajúcou zelenou značkou z Dudiniec.
28/08/17 13:36 Vladimír Kobza
Časti trasy poznám a aj podľa mapy vidím len zo tri miesta, kde trasa prekonáva čiaročky vrstevníc nejako podozrivo nahusto, možno bude treba bajk kúštik potlačiť, ak vôbec. 28/08/17 09:32 PaliT
Máte niekto predstavu, či je to MTB bicykloidné? 28/08/17 08:17 jjano
Nová trasa je skutočne vedená atraktívnou krajinou, aj keď sa to nemusí zdať. Veľmi pekný úsek je ľudoprázdnym údolím Krupinice. Jedine zamrzí asfaltový úsek z Hontianskych Nemiec do osady Podvŕšok, lebo asfaltu sa dá vyhnúť presunom cez Nemce k toku Štiavnica mapy.hiking.sk/?x=18.98155&y=48.29506&ref=permalink a potom naľavo pod lesom vedie vychodený chodník ďalej do lesa, odkiaľ po hubárskych chodníčkoch a zvieracích prtiach je to kúsok krížom cez les na asfaltku k osadám Husín a Podvŕšok. 28/08/17 06:24 FunTTomas
Nechcem rypat, ale zeleznicu zo Siah do Lucenca sa nikdy nepodarilo postavit, hoci plany boli. Zeleznica z Lucenca konci vo Velkom Krtisi.
Ale mozno mal autor na mysli spojenie Siah a Lucenca cez Madarsko.
28/08/17 04:35 M Suchy
Pridaj príspevok RSS tejto témy
Kontrolný reťazec:
Pridaním diskusného príspevku súhlasíte s podmienkami použitia hiking.sk.

Vysvetlivky → klikni na postavičku
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Lesnické sedlo – Cerla – Červený Kláštor dnes 14:59 16 príspevkov
S rádiostanicami PMR na horách ešte bezpečnejšie dnes 13:10 28 príspevkov
Na pásoch cez Železnú bránu a sedlo Váhy dnes 11:25 4 príspevky
Zlomisková dolina dnes 10:50 nová téma
Turistika ako výkon a prostriedok rozvoja vytrvalosti 2. dnes 10:06 16 príspevkov
Vlky dnes 08:28 129 príspevkov
Najvyššie kopce Slovenska - záverečné zhrnutie dnes 07:24 65 príspevkov
Zaujímavé videá včera 20:09 403 príspevkov
Ötztalské Alpy - výstup na Wildspitze včera 13:14 18 príspevkov
Ako vyberať ďalekohľad do batohu včera 11:22 23 príspevkov
Toryskou pahorkatinou a v Slanských vrchoch včera 10:50 4 príspevky
Lesníci nebudú zasahovať v pralesoch včera 07:30 19 príspevkov
Cesta hrdinov SNP za 12 dní – Kráľova hoľa včera 00:00 nová téma
Lofoty: Voda bola úplne všade, aj tam kde sme nechceli včera 00:00 nová téma
Chorvátsko – Staza Ante Premužića očami dovolenkára 11/12/19 18:15 8 príspevkov
Dachstein - na Stoderzinken cez Notgasse 11/12/19 16:50 3 príspevky
GR20 11/12/19 15:49 28 príspevkov
Potulky okolo Bukowiny Tatrzańskej 11/12/19 10:58 2 príspevky
Horská záchranná služba 11/12/19 05:31 762 príspevkov
Knižné tipy pre deti 11/12/19 00:00 nová téma
Sonine tipy na čítanie počas voľných dní 11/12/19 00:00 nová téma
Zugspitze - Nemecko 10/12/19 20:20 2 príspevky
Túlačka Cerovou vrchovinou 10/12/19 15:49 9 príspevkov
Zadné Meďodoly a Gombošov vrch z Tatranskej Javoriny 09/12/19 14:25 4 príspevky
Hikeplanner
rozšírené hľadanie
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
0.3 (0.05)